پادکست آموزشی دکتر جابری

تمرین شنیداری جزوه دکتر جابری:

فایل صوتی پایه دوازدهم درس 1C-c