طرح سیمی کتابهای درسی ویژه بازگشایی مدارس

13 شهریور تا 20 مهرماه

انواع سیمی و جلد


  • سیمی فلزی مارپیچ ریز

  • سیمی دوبل

  • سیمی پلاستیکی

  • سیمی سفید

  • سیم استیل

  • سیم کریستالی

  • طلق ضخیم

  • جلد چسبی

  • جلد آماده

  • سیمی کتاب درسی

سیمی کتاب
سیمی کتاب
سیمی کتاب
سیمی کتاب درسی
سیمی کتاب درسی
سیمی کتاب درسی

اگر فرصت ندارید کتابهارو شخصا نزد ما بیاورید، می توانید برای ما ارسال کنید (باپیک)، ما کتابهای شما را سیمی کرده و برای شما ارسال می کنیم.

لطفا توضیحات خود را روی یک برگه نوشته و به همراه کتابها ارسال کنید.

نوع سیم و جلد را انتخاب کنید.

اگر کتابها نیاز به اضافه کردن کاغذ بین برگه ها دارد حتما قبل از ارسال تماس بگیرید.

جهت هماهنگی و راهنمایی می توانید با شماره های 6640593009121735683 تماس بگیرید.