منحصرا زبان – کنکور ۱۴۰۲

مجموعه جزوات و کتابهای منحصرن زبان دکتر جابری

دکتر علیرضا جابری

سابقه کار تخصصی
تسلط و مهارت
رضایت دانشجویان

سابقه تحصیلی:
• دکتری پزشکی

سابقه آموزشی:

• بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس حرفه ای زبان انگلیسی
• مدرس زبان عمومی و تخصصی کنکور
• سابقه مدیریت بخش زبان عمومی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی
• بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه علوم پزشکی
• تدریس در مراکز برتر آموزشی در تهران
• مبتکر رویکرد شناختی در آموزش کنکور

ویژگی های آموزش:
• تدریس دوره جامع کنکور در حداکثر ۳۰ جلسه
• تاکید بر روی واژگان و درک مطلب
• تدریس بسیار ساده و کاربردی گرامر
• سرعت در تدریس در عین جامعیت کلس ها

سابقه ی تالیفات
تالیف کتاب های : • قلم چی   • اندیشه فائق    • گزینه دو   • خیلی سبز   • تخته سیاه   • مهر و ماه   • راه اندیشه

پیگیری سفارشات