راهنمای گام به گام فاکتور رسمی

چاپ فاکتور رسمی

چه کسانی ملزم به ارائه فاکتور رسمی هستند؟

کلیه واحد های تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی (فاکتور رسمی صورتحساب فروش کالا و خدمات) به خریداران خود می باشند.

هر خریدار می تواند هنگام خرید درخواست فاکتور رسمی نماید (در ازاء وجوه پرداختی) و فاکتورها را به دارایی بعنوان هزینه های خود (حقیقی-حقوقی) ارائه نماید.

در زیر به مطالب مهمی درباره فاکتور رسمی مورد تایید دارایی و مشخصات آن اشاره شده است.

1- سایز فاکتور رسمی مورد تایید دارایی A4 یا A5 است؟

(کاغذ A5 توصیه نمی گردد)

2- جنس فاکتور رسمی مورد تایید دارایی چه می تواند باشد؟

جنس فاکتور رسمی مورد تایید داراییبسته به انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی می تواند کاغذ 80 گرم یا 70 گرم یا 60 گرم باشد.

جهت استفاده در پرینتر کاغذ 80 گرم توصیه میگردد

استفاده از کاغذ NCR یا کاربن لمس یا خود کاربن نیز مجاز می باشد ولی این کاغذ برای استفاده در پرینتر توصیه نمی شود.

3- تعداد نسخ (برگه های) فاکتور رسمی چند برگ است؟

بسته به نسخ مورد نیاز شما در قسمتهای مختلف اداری داخلی خودتان متغیراست. می تواند فاکتور 2 برگی یا 3 برگی باشد.

4- شماره فاکتور رسمی مورد تایید دارایی:

شماره فاکتور رسمی مورد تایید دارایی باید حتما از نوع شماره برجسته ملخی به رنگ قرمز باشد. شماره های دیجیتال و دستی مورد تایید نمی باشد. شماره ملخی مهمترین قسمت فاکتور رسمی مورد تایید دارایی می باشد.