چاپ پاکت فوری

مجهز به دستگاه های چاپ مستقیم بر روی انواع پاکت ساخته شده می باشد.

چاپ پاکت نامه

  • پاکت ملخی
  • پاکت کارت تبریک و دعوت
  • پاکت A5  ,A4  ,A3
  • سفید و نخودی

به علت نوسانات قیمت مواد اولیه لطفا جهت تهیه لیست قیمت با شماره های 0912173568366405930 تماس بگیرید.