قوانین چاپ فاکتور رسمی مورد تایید دارایی

میخواهید فاکتور مورد تایید دارایی با شماره ملخی داشته باشید که با نمونه قبلی هیچ تفاوتی نداشته باشد و قابل تشخیص نباشد، صورتحساب کالا و خدمات مورد تایید دارایی می‌خواهید، فاکتور رسمی ارزش افزوده با شماره برجسته قرمز رنگ نیاز دارد، خرید با ما در تماس باشید و همین امروز فاکتور رسمی شرکت با شماره ملخی قرمز مورد تایید را از ما تحویل بگیرید.
چاپ فاکتور رسمی

چاپ فاکتور رسمی
چاپ فاکتور رسمی

قوانین فاکتور رسمی مورد تایید دارایی در سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مهمان برنامه دیشب پایش بود و این نماینده مجلس توضیحاتی درباره حکمرانی بر ریال، لایحه بودجه 1400 و اصلاح نظام مالیاتی ارائه داد.

طغیانی درباره اقدامات مجلس برای اصلاح نظام مالیاتی اظهار داشت: «یک مجموعه از اصلاحات نظام مالیاتی در مجلس دنبال می‌شود که یکی از آن‌ها مالیات بر عایدی سرمایه بود از کمیسیون گذشته و در نوبت طرح در صحن مجلس قرارگرفته است. در بحث اصلاح نظام مالیاتی توافق ما با دولت و وزیر اقتصاد است که در مجلس موضوع را پیش ببریم، اگرچه هنوز لایحه به مجلس نیامده است.

اگر میخواهید فاکتور مورد تایید دارایی با شماره ملخی داشته باشید که با نمونه قبلی هیچ تفاوتی نداشته باشد و قابل تشخیص نباشد، صورتحساب کالا و خدمات مورد تایید دارایی می‌خواهید، فاکتور رسمی ارزش افزوده با شماره برجسته قرمز رنگ نیاز دارد، خرید با ما در تماس باشید و همین امروز فاکتور رسمی شرکت با شماره ملخی قرمز مورد تایید دارایی را از ما تحویل بگیرید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تفاوت رویکرد نظام مالیاتی کشورمان با جهان اظهار داشت: «یکی از بحث‌های مهم معافیت‌ها و ساماندهی آن‌ها است و دیگری بحث مالیات بر مجموع درآمد است. نظام مالیاتی در دنیا برخلاف ما که مبتنی بر اشخاص حقوقی و مبتنی بر درآمد کارمندان، کارکنان و کارگران است؛ بیشتر بر مجموع درآمد اشخاص مبتنی است و درمجموع سهم مالیات بر درآمد بیشتر از مالیات بر اشخاص حقوقی است.»

وی درباره نظام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی افزود: «اگر شخص از یک محل درآمد داشته باشد، عملاً مالیاتی که می‌پردازد، مالیات کل بر درآمد شخص است ولی اگر یک شخص از چند جا درآمد داشته باشد باید مالیات بر مجموع درآمدهای آن شخص اعمال شود و مالیات پلکانی متناسب با مجموع درامد اخذ شود.»  سفارش چاپ فاکتور رسمی مورد تایید دارایی

الزامات چاپ فاکتور رسمی در سال ۱۴۰۱

طغیانی درباره زمان نهایی شدن اصلاح نظام مالیاتی گفت: «بخشی از این معطلی مربوط به قانون است، برای اینکه باید قانون خوب تدوین شود و در صحن باید آن‌طور که بایدوشاید پیشنهاد افراد و دستگاه‌های مختلف صاحب‌نظر بر روی آن دیده شود که سعی داریم این اتفاق حتماً بیافتد. این قانون هم‌اکنون در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است،. باید قانون به‌موقع اجرا شود و تمهیدات لازم برای آن اتفاق بیافتد.»

اگر میخواهید فاکتور مورد تایید دارایی با شماره ملخی داشته باشید که با نمونه قبلی هیچ تفاوتی نداشته باشد و قابل تشخیص نباشد، صورتحساب کالا و خدمات مورد تایید دارایی می‌خواهید، فاکتور رسمی ارزش افزوده با شماره برجسته قرمز رنگ نیاز دارد، خرید با ما در تماس باشید و همین امروز فاکتور رسمی شرکت با شماره ملخی قرمز مورد تایید دارایی را از ما تحویل بگیرید.

وی با اشاره به لزوم اجرای خوب قانون در عین تصویب قانون خوب افزود: «اتفاقی که در قانون چک افتاد باید جلوگیری شود. قانون چک قانون خوبی بود اما در زمان اجرا به مشکل خورد. بنابراین قانون خوب نیازمند یک اجرای خوب است، قانون خوب اگر با اجرای خوب و به‌موقع همراه نباشد؛ متأسفانه قانون‌گذار به آن هدفی که داشته، نمی‌رسد. ما اکنون در بحث مالیات بر مجموع درآمد همه تلاشمان را به کار گرفتیم تا یک قانون خوب به تصویب برسد و این قانون را برای بسیاری از مشکلات کشور راه گشا میدانیم».

طغیانی درباره میزان کسری بودجه و تبعات تورمی آن اظهار داشت: «مشکل تورم ما که بسیار آزاردهنده است یکی از ریشه‌های آن به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود که دولت مجبور است با خلق پول آن را جبران کند. هر راهی که دولت به سراغ آن برود و برای جبران کسری بودجه پیش‌بینی کند آثار تورم‌زایی خود را خواهد داشت و اگر بخواهیم این اتفاق نیفتد باید زیرساخت مالیاتی که منبع سالم و پایدار درآمدهای دولتی است را اصلاح کنیم. در لایحه بودجه 1400 ما شاهد 330 هزار میلیارد تومان ما کسری عملیاتی داریم».

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: «یکی از اولویت‌های مجلس در این ماه‌های اخیر به‌ویژه در بازار ارز، بحث مالیات بر عایدی سرمایه بود و معتقدیم که نباید التهابات بازار ارز را نقطه‌ای کم کنیم بلکه باید عواملی که منجر می‌شود به التهابات ارزی را یک‌به‌یک مداوا کنیم. یکی از این عوامل، بحث رفت‌وآمدهای نقدینگی از بازارهای مختلف است که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که انشالله به قانون هم تبدیل می‌شود سعی کردیم به این موضوع توجه کنیم و چاره‌ای برای آن اندیشیدیم و تا چهار بازاری که معمولاً در این التهابات اقتصادی به‌شدت قیمت‌های آن افزاینده می‌شود را مدیریت کنیم».